26.120657373388678, 84.50804048051353
  • Call Us9263182224
  • Login

Zoom Id Details of Teachers

USCD DAV PUBLIC SCHOOL, MAHARAJGANJ

 

ZOOM ID DETAILS OF TEACHERS

Common Meeting password for all the Teachers: 123456

 

Sl. No.

 NAME OF THE TEACHER

ZOOM ID

 CONTACT NUMBER

1

PRIYRANJAN PANDEY

4602281404

8210172819

2

AJIT SINGH

3831015071

9204747204

3

ASHOK KUMAR

3757403516

9835443736

4

SHWETA BHARDWAJ

6213701318

8051402552, 7257864600

5

VIJAY KUMAR SINGH

5807829161

9430482231

6

DIPESH KUMAR

7199913512

9570400600, 9905677872

7

SWATI KUMARI

2740720939

7808737955 , 7759871306

8

ARUN KUMAR SINGH

5574253320

6202509952

9

SHWETA BHARDWAJ

6213701318

8051402552, 7257864600

10

SHIO KUMAR SINGH

3588340772

9955413615

11

NISHA KARAN

2157870500

9065944375

12

VIKAS GIRI

9433076742

9934693212

13

RAJESH KUMAR SINGH

4847040701

7488334019

14

HARISH KUMAR MISHRA

6768326440

8298959600

15

DIPAK KUMAR TIWARI

8704538039

9110049245, 9507624975

16

DEEPAK KUMAR SINGH

2444752423

9304341081

17

DHARMENDRA TIWARI

3133583059

9576716176

18

SHANU SHILPI

9607726108

8507384960

19

S K MISHRA

4555507111

8092253993

20

RAJESH KUMAR

9894318713

7739312318

21

SANJEEV KUMAR RANJAN

6960898330

9135218362

22

SHASHI BHUSHAN PANDEY

7764892008

7543835554

23

SWARNDIP KUMAR TIWARI

7274484558

7091279700

24

NAND KISHORE RAI

7953221049

8292240378, 7903114620

25

OM NARAYAN

6204021448

8789582262

26

SHITIKANTH PANDEY

6622031077

9140509019

27

REKHA KUMARI

5591892858

9939759915

28

ANKAR PRATAP SAHAY

9876829147

8809999855

29

SATWIK BHARDWAJ

3401257394

9525285313

30

SHISHIR SAURABH

2283981387

8527723124

31

RAJIV NAYAN MISHRA

3421456566

7905787253

32

ALOK KUMAR PATHAK

7802960609

7070357022

33

MANI BHUSHAN PRASAD SINHA

5661255873

7870219299

34

ALOK KUMAR PATHAK

7802960609

7070357022

35

ARUN KUMAR SHARMA

4073794108

8986448385

36

ANAND KUMAR OJHA

3817680798

9708243579

37

KAMLESH KUMAR PRASAD

4215849404

9555342047

38

RAKESH KUMAR HIMANSHU

7563862817

8757525742

39

PRADEEP KUMAR

8892686268

7457937260

40

RAKESH KUMAR SINGH

4816004811

9523936614

41

SADAY KUMAR

8495652783

7061560855

42

AMIT KUMAR YADAV

3367429362

8969803891

43

SUJATA KUMARI

7682281281

9955185237

44

SANGITA MISHRA

4610889350

9507574774

45

MINAKSHI KUMARI

4403239251

8271330511

46

STUTI KUMARI

5257581990

8409943717

47

JYOTI KUMARI

4134679245

7004827610

48

ARCHANA SHUKLA

8524104190

7061223319